کمينه   
متن کامل لوایح قضایی
 عنوانگروهتاریخ تغییرحجم 
آخرين وضعيت لوايح 1390/11/01158.25 KBدانلود
متن لايحه حمايت از بزه ديدگانلوايح در دولت1390/11/0355.41 KBدانلود
متن لايحه آيين دادرسي تجاريلوايح در دولت1390/11/03219.87 KBدانلود
متن لايحه صدور چكلوايح در دولت1390/11/03402.64 KBدانلود
متن آيين دادرسي مدنيلوايح در دولت1390/11/03592.80 KBدانلود
متن قانون اداريلوايح در دولت1390/11/03948.70 KBدانلود
متن لايحه مجازات هاي اجتماعيلوايح در شوراي نگهبان1390/11/03261.60 KBدانلود
متن لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداريلوايح در شوراي نگهبان1390/11/03578.96 KBدانلود
متن لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان لوايح در شوراي نگهبان 1390/11/03736.12 KBدانلود
متن لايحه محكوميت ماليلوايح در مجلس1390/11/0341.34 KBدانلود
متن لايحه حمايت از كودكان و نوجوانانلوايح در مجلس1390/11/03160.80 KBدانلود
متن لايحه حمايت از خانوادهلوايح در مجلس1390/11/03177.20 KBدانلود
متن لايحه جرايم بين الملليلوايح در مجلس1390/11/03195.39 KBدانلود
متن لايحه قضازداييلوايح در مجلس1390/11/03252.29 KBدانلود
لايحه پيشگيري از وقوع جرملوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام1390/11/03165.70 KBدانلود
برنامه هاي سال 90 و پنج ساله 1390/11/01992.38 KBدانلود
لايحه پيش فروش ساختمانلوايح تبديل شده به قانون1390/11/03185.39 KBدانلود
قانون نظارت بر رفتار قضاتلوايح تبديل شده به قانون1390/11/03153.72 KBدانلود
قانون اصلاح قانون بيمه وسايل نقليه لوايح تبديل شده به قانون1390/11/03138.81 KBدانلود
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387لوايح تبديل شده به قانون1390/11/03104.39 KBدانلود
قانون جرايم رايانه ايلوايح تبديل شده به قانون1390/11/03402.64 KBدانلود
متن لايحه تشكيل پليس قضاييلوايح در دست تدوين1390/11/03140.17 KBدانلود
متن لايحه اداري استخدامي قوه قضاييهلوايح در دست تدوين1390/11/03136.73 KBدانلود
متن لايحه همكاري هاي قضايي بين الدوللوايح در دست تدوين1390/11/03332.17 KBدانلود
متن لايحه شوراي حل اختلافلوايح در دست تدوين1390/11/03102.57 KBدانلود
متن لايحه تعزيراتلوايح در دست تدوين1390/11/03474.72 KBدانلود