آدرس  تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از تقاطع پاستور ، بن بست عزیزی 1 ، پلاک 4 ، اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه
 مخابرات حوزه ریاست  داخلی 220-227 ، 66407070